De VAAA is een vereniging van advocaten in de arrondissementen Amsterdam en Noord-Holland, die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Alleen advocaten die ten minste 50% van hun werkzaamheden aan het arbeidsrecht besteden kunnen lid zijn van de VAAA.

De VAAA organiseert voor haar leden elke drie maanden een lezing van een vooraanstaand jurist, over een onderwerp dat de arbeidsrechtelijke wereld op dat moment in het bijzonder bezighoudt. Daarnaast fungeert de VAAA als gesprekspartner van de Rechtbanken in de betreffende arrondissementen en voert zij overleg met andere landelijke en regionale specialisatieverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.