Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. staat open voor alle advocaten die

  1. ingeschreven zijn in een van de volgende arrondissementen: Amsterdam of Noord-Holland;
  2. ten minste vijf jaar de praktijk als advocaat in Nederland hebben uitgeoefend;
  3. zich ten minste 50% van de normale werkweek in de uitoefening van de praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook in het laatste jaar hebben gedaan;
  4. de verplichting aanvaarden jaarlijks het lidmaatschapsgeld aan de vereniging over te maken;
  5. het bestuur van de vereniging toestaan om zonodig informatie over het percentage van de tijdsbesteding aan het arbeidsrecht in te winnen bij de daarvoor in aanmerking komende personen/gerechtelijke instanties.


Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door verzending van het  aanmeldingsformulier, klik op Aanmeldingsformulier rechtsboven op deze pagina.