Inschrijven activiteit

donderdag 15 december 2016 (NautaDutilh, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam) 16:00

ALV (benoeming kascommissie) en en lezing mr. D.M. van Genderen: Actualiteiten Arbeidsrecht, ontslagrecht